Voel je welkom bij Fenixs!


Fenixs biedt ondersteuning aan werknemers bij het re-integreren in het arbeidsproces, gedurende of na de behandeling van kanker.

Bij werkhervatting na of continueren van werk tijdens een behandeling van kanker, lopen zowel werknemers alsook werkgevers aan tegen specifieke problemen.

Mensen kampen met onzekerheid over het ziekteverloop, somberheid, vermoeidheid en veranderingen in de relaties. En dan moet je dit alles ook nog eens combineren met werk.

Hoe ga je als werkgever om met beperkingen, de wisselende inzetbaarheid of de communicatie met collega’s? En hoe past dit binnen de huidige wetgeving?

In een op maat gesneden training reiken wij werknemers concrete handvatten aan om hier op een goede manier mee om te gaan. Doel is om de werknemer, in samenwerking met de werkgever, in staat te stellen de werkhervatting passend vorm te geven.
Vanuit onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met psychische problemen en kanker enerzijds en begeleiding bij werkhervatting anderzijds, komen wij tegemoet aan de specifieke behoeften en vragen die spelen in het re-integratieproces bij of na kanker.