De touwtjes weer in handen!


Fenixs ondersteunt werknemers bij het terugkeren in werk, tijdens of na een ziekteperiode door kanker. Wij helpen u de regie te hervinden in het stuk van werkhervatting.

Het combineren van werk tijdens of na een periode van behandeling van kanker is vaak lastig en beladen. Voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever en anderen in de naaste omgeving. Toch is het aan de orde van de dag. De kans op herstel van kanker is tegenwoordig steeds groter. Werk en werkhervatting maken daar deel van uit. Maar ook tijdens het ziekteproces of behandeling blijven mensen steeds vaker (gedeeltelijk) werken.

De Nederlandse wet is helder over de rechten en plichten bij verzuim en terugkeer in het arbeidsproces. Het traject van werkhervatting tijdens of na kanker brengt echter vaak specifieke problemen en vragen met zich mee. Hoe ga je om met (blijvende) beperkingen, wat communiceer je met je werkgever en met collega’s, wat mag je wel of niet van je werkgever verwachten? Dit zijn vragen waar zowel werknemers alsook werkgevers tegen aan lopen.

In een training van 5 bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de specifieke vragen en problemen bij het terugkeren naar de werkvloer. Er wordt onder ander aandacht besteed aan het herstelproces, wetgeving, communicatie met de omgeving en het hervinden van een gezond evenwicht in werk en privé.

U kunt de training particulier volgen, of via uw werkgever. Indien de werkgever investeert in deze ondersteuning, betrekken wij de werkgever actief bij het proces door een intake- en desgewenst een evaluatiegesprek.

In kleine groepen en onder professionele begeleiding kunnen persoonlijke ervaringen en specifieke problemen worden besproken en gedeeld. Deelnemers krijgen gerichte informatie en praktische tools aan gereikt, zodat ze samen met de werkgever zoveel mogelijk de regie kunnen houden over het proces van werkhervatting.